×

Om barnehagen

I 2014 ble det gjort store endringer i form av at vi rev den gamle barnehagen og bygget opp et nytt bygg på samme område.

Holten er en liten barnehage med max 36 barn fordelt på to baser: lillebasen 0-3 år og storbasen3-6 år. Barnehagen ligger plassert i Bossekop, der vi har nær tilgang til natur, lekeplasser, fotballbaner, skøytebane, hall mm.

Holten barnehage har alltid jobbet for å opprettholde de små og nære relasjonene. Alle voksne og barn er godt kjent med alle som er i barnehagen. Vi er en liten basebarnehage, det vil si at vi driver med alle barna i en stor barnegruppe, men deler oss i baser deler av dagen. Basene er mye sammen, de starter dagen sammen og avslutter den sammen.

To dager i uken er det gruppe dag, da deler vi opp barna i mindre aldersadekvate grupper der de jobber med ulike tema innenfor en 5 ukers periode. Barnehagen legger mye vekt på å være ute, men vi har ingen uteprofil. Dette med å være mye ute, både på tur og på uteområdet mener vi hører til Finnmarks kulturen. Dette blir naturlig flettet inn uansett hva vi holder på med.

Barna tilbringer mye tid i barnehagen, vi ønsker at de skal se tilbake på gode minner fra barnehagen. Vi ønsker at dagen skal være preget av positivitet fra barn og voksne.

Vi ønsker å være kreativ, både med rutiner og temaer. Barna medbestemmelse er viktig, og dagen skal være preget av fleksibilitet ikke klokka.